Stubbekøbing Havn

Sejl til Stubbekøbing Havn

Stubbekøbing Havn

Position
54°53,5'N / 12°02,8'E

Se havneplan og besejling her

Største skibe:
Længde 120 m
Bredde 22 m
Dybgang 5 m

 

Ved anløb af lystbådehavnen kan den gravede rende til havnen benyttes. Efter passage af den røde stage med topbetegnelse ret N for indsejlingen til Fiskerihavnen drejes E over og fortsættes langs molerne til indsejlingen i lystbådehavnens NE-lige hjørne.