Nyhed

Danmarks første børnehavn

Danmarks måske første børnehavn ligger nu færdig i Kerteminde. Den har fået plads i den nordlige del af marinaen og er en lille havn i havnen.

Børnenes Havn i Kerteminde
Børnenes Havn er en lille havn i havnen. De lave flydebroer gør det let og sikkert at fange krabber.

Anlægget er udformet med lave flydebroer i et lukket bassin, så børnene kan komme helt tæt på vandet, uanset vandstanden. Her kan børnene sikkert opholde sig nær vandet, mens de fisker efter krabber.
Børnene må dog dele deres lille havn med andre legebørn. Anlægget vil også blive brugt af forskere fra DSU, som etablerer et kunstige rev som levested for bl.a. fiskeyngel, hvor de skal eksperimentere med revets udformning og forske i den optimale opbygning af huler som levesteder for havets dyr.
I revets huler installeres kameraer, som kan bruges i formidlingen på skærme i havnen og til undervisningbrug, hvor eleverne kan følge livet i revet.
Derfor er anlægget er bygget som en amfiscene, der blandt andet kan bruges til at undervise skoleklasser fra. Det vil Fjord & Bælt stå for med hjælp fra De Maritime Haver i Kerteminde.
Læs mere om Kerteminde Havn og Marina her

 

Tilbage