Rødvig Harbour

Beddingen i Rødvig Fiskerihavn

Beddinganlæget er beregnet til større fartøjer over 10 tons og med en min. længde på 20 m. Beddingen er åben for optagning og udsætning på hverdage indenfor almindelig arbejdstid (7-16).

Rødvig Fiskerihavns beddingsanlæg består af en hydraulisk drevet skibselevator, som kan løfte fartøjer med en vægt op til 100 tons, samt 5 skinnekørende beddingsvogne., De to af vognene er beregnet for fartøjer op til 100 tons, en vogn til 50 tons og to til 10 tons.

Optagning af fartøjer kan også foretages på private beddingsvogne, som køres til standplads i land. Fartøjer optages og udsættes i den rækkefølge, som beddingsmesteren finder hensigtsmæssigt.

Reservation

Reservation til beddingen sker ved henvendelse til:

Jens Rolighed Tlf. 81 75 81 75.