Bogø Havn

Faciliteter på Bogø Havn


230 volt strømudtag på broerne

230 V på broerne

Offentlig Transport

Offentlig transport

Shelter

Slæbested

Slæbested

Toilet / bad

Toilet / bad

Strand

Strand

WiFi

Wi-Fi

Tørretumbler

Tørretumbler

Tørretumbler

Vaskemaskine

Restaurant

Restaurant

Kajak / roklub

Kajak / roklub

Rabat

Besøg havnene i Vordingborg Kommune og få rabat: Efter 4 overnatninger i en af følgende havne, fås den 5. overnatning gratis.

Dette gælder for Bogø havn, Kalvehave Havn, Klintholm havn, Præstø Havn, Skåningebro Havn, Stege havn og Vordingborg Nordhavn.

Øvrige oplysninger

Gæster kan betale havnepenge i selvbetjeningsautomaten ved havnekontoret eller på havnekontoret.

Åbningstider fremgår af informationstavlerne. Kode til bad og toilet fås på havnekontoret/selvbetjeningsautomaten.
Der er gratis internet på havnen. Info står på kvitteringen.

Andre gæster (cyklister, gående, kano og kajak mm.)

Havnemyndigheden oplyser om overnatningsmuligheder på havnearealet.
Taksten er 30 kr. i døgnet pr. person.