Nyhed

Flere sejlere og lange ventelister

Flere danskere vil på vandet i egen båd.

Konsekvensen er, at mange havne har udsolgt af bådpladser og ventelisterne er lange

Vedbæk Havn

Af journalist Jesper Elle


Helt præcist 55.942. Så mange sejlere er i dag medlem af en klub under Dansk Sejlunion, der de sidste fire år har haft en stor fremgang i antallet af medlemmer.
»Vi har haft en stabil fremgang i vores medlemstal på cirka 2 pct. om året.
Det kommer efter en længere periode, hvor vores medlemstal har været faldende siden finanskrisen,« fortæller direktør i Dansk Sejlunion Christian Lerche.

Større bådsalg
Unionen peger både på corona, fjernsynsprogrammet ”Kurs mod fjerne kyster” og år med generel højkonjunktur som mulige forklaringer på den stigende interesse.
Lysten til at komme ud og nyde livet på vandet kan også ses i salget af både, der de seneste par år har været gennem en stor udvikling.
»Bådbranchen melder om generelt godt salg af brugte både. I 2020 og 2021 hørte vi fortællinger om, at både, som ellers havde været længe til salg, blev revet væk, og at det blev svært at finde brugte både,« oplyser Christian Lerche og fortæller, at der også er en stigende interesse for at uddanne sig inden for sejlads.

Lange ventelister
Konsekvenser af den store interesse for at komme på vandet er, at mange havne melder om udsolgt af bådpladser og ventelisterne er væsentligt længere end for fire år siden.
»Der har altid været steder, hvor det har været tæt på umuligt at få en plads som eksempelvis i Hellerup, men i de fleste havne kunne man tidligere få en plads fra den ene dag til den anden. Det er slet ikke det billede, vi ser i dag,« fortæller Christian Lerche.
Alternativt kunne man få tilbudt en midlertidig plads, mens man stod på venteliste i maksimalt et års tid. Men i dag kan man godt forberede sig på at skulle vente i 2-3 år langt de fleste steder.
Problemet er størst i hovedstadsområdet, viser en rundspørge som Marina News har foretaget.
I Nivå Havn er der aktuelt 400 på venteliste. Vedbæk har 300 på listen, Svanemøllehavnen 386, Kalkbrænderihavnen har mellem 50 og 100 afhængig af bådstørrelsen, Hertil kommer havne, der ikke har venteliste eller har lukket for flere på listen. Et eksempel er Gilleleje, som har lukket listen, fordi der er alt mange på og Humlebæk har ikke haft en venteliste i flere år.

Nye havne på vej
Flere steder i landet er man derfor i gang med havneudvidelser og planlægger etableringer af helt nye havne. Det vil forhåbentligt gøre noget godt for ventelisterne,« fortæller Christian Lerche.
Prøvestenen ved København er et af de steder, hvor man forsøger at imødekomme efterspørgslen på havnepladser med en ny havn. Her har Dansk Sejlunion været med på sidelinjen som rådgivningspartner for den tilhørende sejlklub.

 

Tilbage