Nyhed

Flere og flere lystbådehavne spærres inde i København

- Sejler Nyt

En ny 500 meter lang havnebro for cyklister i København vil gavne tusindvis af brugere. Men den kan blive til stor gene for skibstrafikken og lystsejlere

Ny cykelbro på tværs af Københavns inderhavn
Illustration: Berlingske

Af Karin Meulengrath
[email protected]

Cykel- og gangbroer, som forbinder København med Christianshavn, er der kommet flere af. Først kom Bryggebroen og derefter Inderhavnsbroen. Siden Lille Langebro og Trangravsbroen.

Margretheholm Havn, Lynetten har også måtte tåle en bro, som begrænser sejladsen for havnens ca. 700 lystbåde. Med den nye cykelbro, som er under planlægning, vil især Langelinie Lystbådehavn blive berørt.

Broen tænkes opført på tværs af Københavns Inderhavn mellem Nordre Toldbod/Langelinie og Refshaleøen. En bro, som i givet fald den opføres, vil have stor indflydelse på alle lystbådehavne i Københavns Havn og Sydhavnen.

Politikken skriver i et indlæg den 7/6-22, at Københavns Kommune har set på mulighederne for at etablere en forbindelse og vurderer, at den bedste forbindelse vil være en bro mellem Indiakaj og Refshaleøen ved den skaterbane, der ligger ved Reffens Madmarked. Det vil i givet fald være et byggeri, borgerrepræsentanterne skal enes om ved de kommende budgetforhandlinger efter sommerferien.
De skal finde ud af, om de vil have en cirka 500 meter lang bro med en forventet tohjulet trafik på mellem 15.000 og 35.000 cykler i døgnet. Men det er en bro, der samtidig skal kunne klare de op mod 27.800 skibspassager, der skal forbi på strækningen.

Broen vil blive åbnet for skibe meget ofte

Det sidste kan godt give lidt problemer, fremgår det af indstillingen til teknik- og miljøudvalget på Københavns Rådhus. Trafiksimuleringer viser, at der i sommermånederne kun vil være fri passage over broen i mellem 20 og 70 procent af tiden. Mange standsninger af trafikken over broen vil kunne overstås på 12-18 minutter, men nogle vil være mere langstrakte. Er det et krydstogtskib, der skal forbi, kan det tage 20-22 minutter, førend broen atter åbnes for cyklende og gående.
»Der bliver adskillige tidspunkter hver dag (dog ikke i morgen- og eftermiddagsmyldretiden), hvor cyklister vil opleve at komme frem til en bro, der er ved at åbne/lukke«, fremgår det.

Når og hvis Lynetteholmen etableres, så kan det betyde, at »det er vanskeligt at forestille sig en tilfredsstillende trafikal afvikling for cyklende især i sommermånederne«, forudser forvaltningen i sin indstilling til politikerne.
Forslaget lægger op til, at der bliver tale om en svingbro ligesom Lille Langebro, hvor brofaget kan drejes til siden, når skibe skal ind eller ud af havnen. Af samme grund er der kigget lidt på mulighederne for at oprette forbindelsen som en tunnel, men det vil give andre problemer, så som en meget længere konstruktionsperiode, når op- og nedkørsler tælles med.

Borgmester vil gerne have set på en tunnel

Som led i forundersøgelserne har kommunen set på en håndfuld mulige linjeføringer, blandt andet en, der ville føre fra Toldbod ved Den Lille Havfrue-statuen, men løsningen er endt ved et forslag, der gør det muligt at cykle direkte fra Indiakaj. Det har den fordel, at brugere på Østerbro-siden kan komme hen til den foreslåede havneforbindelse via Langeliniebroen over skinnerne fra Østbanegade.

Set fra kommunens side har broprojektet den fordel, at staten vil bidrage med 150 millioner kroner til byggeriet, fordi det er medtaget i Infrastrukturplan 2035. Prisen kan meget vel ende på op mod 500 millioner kroner eller deromkring.
Men så bidrager den også til at gøre byen bedre for den moderne cykeltrafik, fremhæver teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL): »Det er vigtigt at binde byen sammen, og flere af de nye broforbindelser længere inde i havnen har vist sig at have en kæmpe positiv effekt på cyklismen«.
Hun vil imidlertid gerne have set lidt mere på en tunnelløsning, fortsætter hun: »Samtidig skal København fortsat være en levende havneby, hvor skibe let kan sejle gennem havnen. Derfor synes jeg, at vi skal undersøge alle de muligheder, der kunne være for at få en god forbindelse ved Nordre Toldbod og Refshaleøen og også kigge nærmere på muligheden for en tunnel«.

Tilbage