Nyhed

Ærø slår Danmarksrekord i antal anløb

De tre havne på Ærø oplevede i 2022 en rekord stor fremgang. Næsten 40.000 anløb af gæstesejlere i de tre største havne på Ærø. Især Søby og Marstal står for fremgangen. Marstal nærmer sig 20.000 gæstesejlere og er dermed landets mest besøgte lystbådehavn.

Marstal og Ærøskøbing havne opgraderes

De mange gæster får en bedre service, når de næste gang sætter kursen mod Ærø. De to kommunale havne Marstal og Ærøskøbing vil gøre det lettere at betale havnepenge og få adgang til havnens baderum. Fra 1. april 2023 vil de to nye automater på hver havn være i drift. Gæsterne får en kode på billetten, som giver adgang til baderummene og til havnens affaldscontainere.
´Nu er vi omfattet af en ny sortering af affaldet. Før var containerne åbne for alle, og det betød desværre at sommerhusejere og andre benyttede pladsen. I april måned var det ikke unormalt at finde haveaffald i affaldscontainerne. Og det er jo ikke meningen, slet ikke med den nye sortering.’ fortæller havnefoged Christian Ørndrup. Adgang til pladsen sker med en personlig kode, som udlevers til havnens fastliggere og til gæstesejlerne.

At automaterne indtager de to havne betyder dog ikke, at gæsterne er overladt til sig selv. Der vil fortsat være en servicemedarbejder, som går rundt på havnen og hjælper folk med råd og vejledning.

Marstal Havn renoveres
Sejlerne vil også blive mødt af en ny bro to og tre i lystbådehavnen i Marstal. Og med tiden vil hele havnebassinet blive bygget om med flydebroer. Ved bro 10 udbygges toiletbygningen med to nye baderum. Uden for havne kommer en bølgebryder ved Eriks Hale son skal beskytte kysten. Alt i alt investeres i 7-8 mill. på de to kommunale havne i Marstal og Ærøskøbing. Læs mere om Marstal Havn og Ærøskøbing Havn.

Søby havn
På Søby havn er man allerede i mål med mange forbedringer, bl.a. bedre baderum. Sejlerne har også fået langt bedre indkøbsmuligheder med en helt ny Dagli'Brugs direkte på havnefronten. Det er blandt andet de fine faciliteter, der tiltrækker de mange gælster. Søby Havn, der er en selvejende institution, har da også oplevet den forholdsvis største stigning fra cirka 5000 anløb til over 7000 i perioden 2017-2022.

Læs mere om Søby Havn

 

Back